Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2024

Αποφάσεις Δ.Σ. (7)

Αρχείο : Αποφάσεις του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 155 / 20-12-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στον Τουρναβίτη Αλέξανδρο

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 117 / 07-10-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την σύσταση Επιτροπής Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος «Δι@υγεια»

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 118 / 07-10-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στον Μίντσεφ Ηλία

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 94 / 07-08-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στην Κουκούτσι Μερσίνα

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 82 / 17-07-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στην Πονικαροβσκα Τετιάνα

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 81 / 17-07-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στον Μπατιρίδη Ευθύμιο

Λογότυπο Οδοντιατρικού Συλλόγου ΧαλκιδικήςΑπόφαση 80 / 17-07-2013 του Δ.Σ. του Ο.Σ.Χ. σχετικά με την χορήγηση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στην Ηλιάδου Παρθένα