Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2022

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 10:03

Οδοντιατρικό αμάλγαμα

logo2 arthroΤο άρθρο αυτό αναφέρεται στην Νομοθεσία σχετική με την χρήση οδοντιατρικού αμαλγάματος.

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενα
1. Οδηγίες προς τους οδοντιάτρους
2. Βιβλιογραφία - Νομοθεσία

1. Οδηγίες προς τους οδοντιάτρους

Με αφορμή την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού για την Διαχείριση Αποβλήτων (2017/852 ΕΕ) που περιέχουν υδράργυρο (αμαλγάματα) σας κοινοποιούμε τα ακόλουθα :

 1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα οδοντιατρικά αμαλγάματα χρησιμοποιούνται μόνο υπό μορφή  κάψουλας με προκαθορισμένη δόση. Η χρήση υδραργύρου σε χύδην μορφή από τους οδοντιάτρους απαγορεύεται.

 2. Από την 1 Ιουλίου 2018 δεν χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα για την οδοντιατρική θεραπεία νεογιλών δοντιών, παιδιών κάτω των 15 ετών και εγκύων ή θηλαζουσών γυναικών, εκτός εάν ο οδοντίατρος το θεωρεί απολύτως απαραίτητο λόγω ειδικών ιατρικών αναγκών του ασθενούς.

 3. Έως την 1η Ιουλίου 2019 κάθε κράτος μέλος καταρτίζει εθνικό σχέδιο σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να εφαρμόσει για την σταδιακή κατάργηση των οδοντιατρικών αμαλγαμάτων.
  Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο τα εθνικά τους σχέδια και τα διαβιβάζουν στην Επιτροπή εντός μηνός από την έγκρισή τους.

 4. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 οι διαχειριστές οδοντιατρικών εγκαταστάσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται οδοντιατρικά αμαλγάματα ή αφαιρούνται σφραγίσματα αμαλγάματος ή δόντια που περιέχουν τέτοια σφραγίσματα, διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις τους διαθέτουν διαχωριστές αμαλγαμάτων για την κατακράτηση και συλλογή των σωματιδίων αμαλγάματος, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται σε νερό που έχει χρησιμοποιηθεί. Οι διαχειριστές αυτοί διασφαλίζουν ότι:

  α) οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2018 εξασφαλίζουν ποσοστό κατακράτησης των σωματιδίων αμαλγάματος τουλάχιστον 95%,

  β) από τη 1η Ιανουαρίου 2021, όλοι οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν το ποσοστό κατακράτησης που καθορίζεται στο στοιχείο α).

  Οι διαχωριστές αμαλγαμάτων  συντηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού ποσοστού κατακράτησης.

 5. Οι κάψουλες και οι διαχωριστές αμαλγαμάτων που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ή με άλλα εθνικά ή διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και κατακράτησης, θεωρείται ότι πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 4.

 6. Οι οδοντίατροι διασφαλίζουν ότι τα απόβλητα αμαλγαμάτων, των σωματιδίων, των σφραγισμάτων, και των δοντιών, ή τμημάτων αυτών, που έχουν μολυνθεί από οδοντιατρικό αμάλγαμα, τυγχάνουν χειρισμού και συλλογής από εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση ή επιχείριση διαχείρισης αποβλήτων.

Οι οδοντίατροι δεν ελευθερώνουν ποτέ, άμεσα ή έμμεσα, τέτοια απόβλητα αμαλγαμάτων στο περιβάλλον.epistrofi stin korifi

  

Παρακαλούμε διαβάστε και το ενημερωτικό φυλλάδιο για το αμάλγαμα (πατήστε εδώ). 

 

Βιβλιογραφία - Νομοθεσία

 1. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/852 του Ευπωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για τον υδράργυρο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1102/2008
 2. Κανονισμός 2017/852 ΕΕ - πλήρες κείμενοepistrofi stin korifi

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • canonical: http://www.osxa.gr/aitiseis-entypa-fek
Διαβάστηκε 2410 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019 18:25

Σχετικά Άρθρα

Σεμινάρια-Συνέδρια-Ημερίδες