Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2019

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 09:59

Βεβαίωση - Άδεια Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Από της 01/01/2012 με βάση το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 η αρμοδιότητα για την έκδοση Βεβαίωσης ( Άδειας ) Λειτουργίας Οδοντιατρείου έχει μετατεθεί στους κατά τόπου Οδοντιατρικούς Συλλόγους. Ο ενδιαφερόμενος Οδοντίατρος πρέπει να καταθέσει Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Ιδιωτικού Φορέα Π.Υ.Π.Φ.Υ. συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Εξάσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας ασκήσεως του οδοντιατρικού επαγγέλματος, τίτλου ειδικότητας (εφόσον υπάρχει) των επιστημονικά υπεύθυνων και βεβαίωση εγγραφής σε Οδοντιατρικό Σύλλογο, στην περίπτωση που ο δικαιούχος ή ο επιστημονικά υπεύθυνος δεν είναι μέλος του Συλλόγου στην περιφέρεια του οποίου αιτείται την Βεβαίωση Λειτουργίας.
2. Συμβόλαιο αγοράς, ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, με ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω οδοντιατρείο.
3. Βεβαίωση από την Πολεοδομία ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικά ή αρχιτέκτονα από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο.
4. Κανονισμό συνιδιοκτησίας σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία από όπου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για την λειτουργία του φορέα.
5. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου κλίμακας 1:50, σε δύο αντίγραφα με της διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους, θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι χώροι κύριας χρήσης και πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο προσάρτημα Α του Π.Δ. 84/2001(ΧΚΧ ή ΧΚΧ* ή ΧΧ**, όπως απαιτείται από το προσάρτημα Α) καθώς και ότι οι φορείς λειτουργούν υποχρεωτικά μέσα στον ίδιο ή σε συνεχόμενα κτίρια και σε χώρους αποκλειστικής χρήσης.
6. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του οδοντιατρείου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Β του Π.Δ. 84/2001.
7. Υποβολή επίσημων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού.
8. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για των χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία.
9. Αποδεικτικό καταβολής του ποσού διακοσίων (200)* ευρώ υπέρ του Συλλόγου. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται μετά την πάροδο διετίας με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου - 
IBAN GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ.Χ.

*Με απόφαση του Δ.Σ. το τέλος για την έκδοση της Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου διαφοροποείται σε περίπτωση που ο οδοντίατρος διατηρεί ήδη οδοντιατρείο σε άλλη περιοχή ή σε άλλον Νομό ή ο αριθμός των οδοντιατρικών εδρών υπερβαίνει τη μία (1) καθώς και σε περίπτωση που οι χώροι του οδοντιατρείου υπερβαίνουν τα 80 τ.μ. της συνολικής επιφάνειας του οικήματος. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Γραμματεία (23730 24862 - email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

10. Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού εξοπλισμού από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με τις ισχύουσες κείμενες διατάξεις.
11. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον Σύλλογο)
12. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86  του δικαιούχου και του επιστημονικά υπεύθυνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Με απόφαση του Δ.Σ. για την έκδοση της Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου του υποψήφιου οδοντιάτρου απαιτoύνται επιπρόσθετα και τα ακόλουθα :

1. η προσκόμιση της πινακίδας του οδοντιατρείου ώστε να βεβαιωθεί ότι τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά τις διαστάσεις και την εμφάνισή τηςΆρθρο 26,27,28,29,30 - Π.Δ. 39/2009 ).
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να αναφέρονται όλες οι άλλες Άδειες Λειτουργίας Οδοντιατρείου σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • canonical: http://www.osxa.gr/gia-odontiatrous/dikaiologitika-adeies/vevaiosi-adeia-leitourgias
Διαβάστηκε 4767 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Μαρτίου 2019 10:24

Σχετικά Άρθρα

Ιστορικό επισκέψεων

Σήμερα
Χθές
Αυτήν την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Συνολικά
297
1365
2408
13807
1524455

8.43%
6.27%
4.24%
0.51%
0.07%
80.49%

Η IP σας : 18.204.2.53