Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2022

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013 19:38

Οδηγός Οδοντιάτρου

Για την εγγραφή νέου οδοντιάτρου στην δύναμη του Οδοντιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής απαραίτητη είναι αρχικά η έκδοση από τη οικία Νομαρχία (Διεύθυνση Υγείας - Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικλής) της Άδειας εξασκήσεως του Οδοντιατρικού Επαγγέλματος και η συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Για νέες εγγραφές είναι απαραίτητο ο Οδοντίατρος να καταβάλει το ποσό τον 100.00 € για την ετήσια συνδρομή (2018) καθώς και 100.00 € ως δικαίωμα εγγραφής.

Από της 01/01/2012 με βάση το άρθρο 35 του Ν. 4025/2011 η έκδοση Βεβαίωσης ( Άδειας ) Λειτουργίας Οδοντιατρείου αποτελεί αρμοδιότητα των κατά τόπου Οδοντιατρικών Συλλόγων. Ο ενδιαφερόμενος Οδοντίατρος πρέπει να κοινοποιήσει στον Σύλλογο πριν την έναρξη των εργασιών, την έναρξη λειτουργίας του ιατρείου του καταθέτοντας την Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Οδοντίατρος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει υπέρ του Συλλόγου το ποσό των 200€ (το ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε διετία με απόφαση του Δ.Σ.). Να σημειώσουμε ότι για την χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος πρέπει να προσκομίσει πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (με εξαίρεση του Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης για το οποίο γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τον Σύλλογο και της Άδειας Λειτουργίας Ακτινολογικού Εξοπλισμού η οποία χορηγείται από την Διεύθυνση Υγείας της αρμόδιας Νομαρχίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου) διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται (ο ενδιαφερόμενος δεν θα λαμβάνει Βεβαίωση Αναγγελίας).

Σε περίπτωση οδοντιάτρων από χώρες Ε.Ε. (εκτός Ελλάδας) οι οποίοι δεν ομιλούν την Ελληνική γλώσσα απαραίτητη, για την εγγραφή στον Σύλλογο και την έκδοση Βεβαίωσης Λειτουργίας Οδοντιατρείου στον Νομό Χαλκιδικής, είναι η προσκόμιση Πιστοποιητικού Ελληνικής Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι οδοντίατροι να ακολουθούν τον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 55 Π.Δ. 39 “Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας”) με ιδιαίτερη έμφαση στην διαφήμιση.

Σχετικά με καταχωρίσεις στο διαδίκτυο υπό μορφή ιστοσελίδων παρακαλώ επικοινωνήσετε με τα όργανα Δ.Σ. για περαιτέρω πληροφορίες.

 

Η υπηρεσίες που κατά σειρά εμπλέκονται στην διαδικασία για να ξεκινήσει κάποιος απόφοιτος Οδοντιατρικής Σχολής να ασκεί ιδιωτικά το επάγγελμα του οδοντιάτρου είναι οι ακόλουθες:

1.    Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Αναγνώριση πτυχίου εάν είναι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία- Άδεια Εξάσκησης Οδοντιατρικού Επαγγέλματος
3. Οδοντιατρικός Σύλλογος - Εγγραφή στον Οδοντιατρικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου θα ασκηθεί το επάγγελμα
4. Ε.Τ.Α.Α. - Τμήμα Υγειονομικών - Προεγγραφή
5. Οδοντιατρικός Σύλλογος εγγραφής - Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας - χορήγηση Βεβαίωσης Αναγγελίας
6. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Έναρξη Επιτηδεύματος
7. Ε.Τ.Α.Α. - Τμήμα Υγειονομικών - Τελική εγγραφή στα μητρώα

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • canonical: http://www.osxa.gr/odigos-odontiatrou
Διαβάστηκε 7235 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020 19:10

Σχετικά Άρθρα

Σεμινάρια-Συνέδρια-Ημερίδες

Ιστορικό επισκέψεων

Σήμερα
Χθές
Αυτήν την εβδομάδα
Αυτόν τον μήνα
Συνολικά
764
2544
10646
70710
3661798

4.33%
8.35%
2.63%
0.30%
0.21%
84.18%

Η IP σας : 18.208.187.128